Jien kburi ħafna li nħabbar il-pubblikazzjoni tal-ktieb tiegħi intitolat Riflessjonijiet dwar il-Ġid Komuni. Nittama li t-tnedija xierqa tal-ktieb tkun possibbli wara li r-restrizzjonijiet dovuti għall-pandemija tal-Covid-19 jiġu rrilassati. Sadanittant nixtieq nirringrazzja ftit nies. L-ewwel u qabel kollox lill-ġenituri tiegħi li kienu l-ewwel għalliema tal-filosofija tiegħi. Lil marti Silke, u lit-tfal tiegħi Tristan u Alea li kienu paċenzjużi ferm miegħi matul dawn l-aħħar ftit xhur. Imbagħad ovvjament lil ħatni Holger Maninger li ddisinja din il-websajt u ħoloqha mil-lum għal għada. L-apprezzament u r-ringrazzjament profondi tiegħi jmur lir-Rev. Professur Carmel Tabone talli għamel evalwazzjoni paritarja tal-ktieb u talli kiteb d-daħla tiegħu. Għall-kontribut monumentali tiegħu u l-kitba tal-prologu tal-ktieb lil Dr Louis Galea. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas lill-Onorevoli Dr Bernard Grech għall-appoġġ u l-kontribut kostanti tiegħu u għall-kitba tal-epilogu ta ’dan il-ktieb. Hemm ħafna nies oħra li għandhom jiġu rringrazzjati u huma kollha msemmija fl-ewwel parti tal-ktieb. Jalla dan il-ktieb ikun bidu mhux għan fih innifsu. Ejjew naħdmu lkoll flimkien sabiex noħolqu bidla fil-qafas ta’ referenza politiku u soċjo-ekonomiku f’Malta.

Leave a Reply